Algemene voorwaarden

  • Tenzij anders aangegeven, opent de zaal en de kassa steeds een half uur voor aanvang van het concert. Vanaf dat moment kunnen er geen online tickets meer worden gekocht.
  • Wij sluiten de deur van de zaal en de kassa vijf minuten na aanvangstijd van het concert. Vanaf dat moment kunnen wij niet garanderen dat u de zaal nog kunt betreden.
  • Voor kaarten die aan de kassa worden gekocht wordt een meerprijs van €2,00 ten opzichte van de online prijs gerekend.
  • Tickets geven slechts toegang tot de zaal tijden het concert; zitplaatsen zijn niet genummerd.
  • Bij eventueel annuleren van een concert door ziekte of andere omstandigheden, zullen wij dit de kaarthouders zo snel mogelijk via e-mail laten weten. Het aankoopbedrag wordt in dat geval teruggestort op de rekening waarvan de kaarten zijn betaald, of op uw verzoek omgezet in een voucher ter waarde van het aankoopbedrag.
  • Is het concert al wel aangevangen, maar niet uitgespeeld, dan beschouwen wij het als geannuleerd als er maximaal 45 minuten of één set is gespeeld bij een concert met twee sets, of maximaal 30 minuten bij een concert met één set.
  • Bij annuleren van een concert vergoeden wij geen andere kosten dan het aankoopbedrag van de kaarten.
  • Wij nemen geen tickets terug indien u door welke omstandigheden dan ook verhinderd bent het concert bij te wonen. Bij bijzondere omstandigheden kunnen wij wel uit coulance het aankoopbedrag op uw verzoek omzetten in een tegoedvoucher.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens, voor of na de concerten.